Miralsui
Inici / Política de privacitat

Política de privacitat

 

 

Responsable de les dades personals

 

La persona responsable de les dades personals és Núria Cuch Arguimbau, amb DNI 46233200A i domicili a Carrer La Calma, 1, Cànoves i Samalús (08455), Espanya, en endavant “Núria Cuch”, i el seu correu electrònic és nuriacuch@miralsui.com.

 

 

Registre de dades de caràcter personal

 

L’informem que les dades personals recaptades per Núria Cuch mitjançant els formularis estesos al web miralsui.com quedaran incorporades i seran tractades en fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Núria Cuch i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que l’Usuari empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta.

 

 

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament

 

 • Nom, cognoms, telèfon i correu electrònic als formularis de contacte: per fer qualsevol contacte directe amb Núria Cuch, ja sigui per plantejar dubtes, comentaris, suggeriments, sol·licitar un servei o producte, o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà Núria Cuch de respondre a la petició.

 

 • Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, número d'identificació fiscal: se sol·licitarà aquesta informació al moment del pagament del servei, això per tal de processar tot allò relacionat amb el client.

 

Si l'Usuari té menys de 16 anys, haurà de tenir l'autorització dels pares o tutors legals per lliurar les dades personals. Núria Cuch no té manera de comprovar efectivament l'edat dels usuaris, per la qual cosa queda eximida de qualsevol responsabilitat, si l'Usuari no compleix el que indica aquí.

 

Núria Cuch en tot moment vetllarà perquè l'ús que es dona al lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l'Usuari, es facin de la manera més correcta. Per això, l'Usuari sempre podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot plegat en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint al correu nuriacuch@miralsui.com.

 

 

Destinataris de les dades personals

 

Núria Cuch no compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho, per complir amb els serveis contractats per algun Usuari, complir amb exigències legals o per a l'administració del lloc web, es proporcionaran els acords de confidencialitat deguts entre les parts.

 

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web tenen polítiques de privadesa alienes a Núria Cuch. L'accés a aquests llocs haurà de ser responsabilitat de l'Usuari, essent la seva responsabilitat conèixer-les i decidir acceptar-les o no.

 

 

Formularis

 

El lloc web disposa de diversos tipus de formularis, dels quals es recullen dades personals:

 

De contacte: l'usuari, el client o el participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb Núria Cuch, per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts al lloc web o exigir algun dret que tingui. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a Núria Cuch respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part d'una diligència precontractual. El servidor del lloc web, el servidor de l’eina de formularis i del correu electrònic de Núria Cuch seran els encarregats del tractament.

 

De publicitat: se sol·licitarà als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a Núria, les mínimes dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes oferts per Núria Cuch, perquè s'hi afegeixi a un fitxer automatitzat de correu electrònic màrqueting gestionat per l'encarregat del tractament que s'indica més avall. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció s'ha fet amb el consentiment del titular de les dades.

 

Per processar la sol·licitud del servei: se sol·licitarà als usuaris, clients o participants les dades perquè Núria Cuch pugui processar els serveis sol·licitats pel client. Tractament legítim de dades personals per la relació contractual que hi ha amb el client o participant. Les dades seran guardades als arxius de Núria Cuch.

 

 

Drets d’imatge

 

Els actes de formació i d’assessorament podran ser reproduïts en directe íntegrament, fotografiats i/o gravats, per tant, en aquests casos la imatge de l’Usuari podrà ser publicada en els canals i mitjans de comunicació interns i externs de l’empresa, així com en l’entorn en línia (web, xarxes socials, plataformes digitals, etc.) amb l’única finalitat d’informvar sobre l’activitat desenvolupada per Núria Cuch. Amb la inscripció a l’esdeveniment quedarà informat i accepta la cessió de drets d’imatge.

 

 

Navegació pel web

 

El tipus de dades personals dels usuaris que es recullen i tracten el lloc web i les aplicacions són els següents: Adreça IP, Cookies i similars. L'adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet per part de l’Usuari en un moment concret, i les Cookies són fitxers que es descarreguen al navegador de l'Usuari i que poden ser llegits posteriorment pel lloc web. No obstant això, no és possible esbrinar la identitat de l'Usuari amb aquestes dades, tret que aquest proporcioni informació addicional a través d'altres mitjans. Es pot consultar més informació a la nostra política de cookies.

 

 

Encarregats del tractament de les dades personals

 

Núria Cuch és la principal encarregada del tractament de les dades personals. Tot i així, necessita el suport de tercers per oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els acords de confidencialitat deguts i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

 

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzades per a altres finalitats no autoritzades pel titular de les dades.

 

En compliment dels principis d'informació i de transparència, es fa saber que aquests tercers són:

 

 • Caixa d’Enginyers: Caixa de crèdit dels enginyers, societat cooperativa de crèdit és una entitt de crèdit utilitzada per a gestionar els pagaments. Es troba ubicada a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona (Espanya). Pot ser contactada a través del correu electrònic grup@caixa-enginyers.com i la seva política de privacitat pot trobar-se a https://www.caixaenginyers.com/privacidad

 

 • Bizum: És una plataforma de pagament propietat de Societat de Procediments de Pagament, SL (“SdPP”). Queda ubicada a Espanya amb domicili específic a Madrid, la seva política de privadesa pot observar-se a https://bizum.es/politica-de-privacidad/ i pot contactar-se a través del correu electrònic informacion@bizum.es

 

 • Centres formatius: a les formacions presencials, se sol·licitarà al responsable del centre formatiu que tracti les dades personals dels assistents a la formació, per poder verificar la correcta inscripció del participant al taller. Per ser realitzades a llocs diferents, en cada oportunitat es farà del coneixement del participant qui serà l'encarregat de les dades personals per a aquesta ocasió. Aquesta informació serà subministrada juntament amb la convocatòria a la formació.

 

 • Google Forms: eina per a l’elaboració de formularis. Aquesta eina està a càrrec de l'empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

 

 • Google Maps: servei de recerca d’ubicacions. . Aquest servei està a càrrec de l'empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

 

 • Google Meet: eina utilitzada per a vídeoconferències. Aquesta eina està a càrrec de l'empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

 

 • Instagram: Xarxa social i aplicació per pujar fotos i vídeos el propietari dels quals és l'empresa Facebook Inc., que està ubicada el 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estats Units d'Amèrica. En cas d'estar fora dels Estats Units d'Amèrica o Canadà, l'entitat de control de dades responsable de la informació és Facebook Ireland Ltd., que es troba ubicada a 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Per obtenir més informació sobre la política de privadesa introduïu a: https://help.instagram.com/155833707900388

 

 • iVoox: Plataforma web per acilitar, emmagatzemar, compartir i escoltar enregistraments d'àudio (podcast), desenvolupada per Ivoox Global Podcasting Service, SL amb seu en difici Testa - C/Barnils, 64-68, D, 2a planta 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Espanya. Per a més informació sobre la política de privadesa visiteu: https://www.ivoox.com/informacion-legal_il.html#condicioneslegales

 

 • Linkedin: Xarxa social orientada a les empreses, als negocis i la feina. Pot ser contactada a https://www.linkedin.com/help/linkedin?lang=ca i la seva política de privadesa pot observar-se a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 • Loom: eina utilitzada per a videoconferències. Aquest servei és a càrrec de l'empresa Opentest, Inc., ubicada als Estats Units d'Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://www.loom.com/dpa. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://www.useloom.com/privacy-policy

 

 • Thunderbird: servei de correu electrònic gestionat per Mozilla Corporation, ubicada als Estats Units d’Amèrica. Per a més informació de la política de privacitat de Thunderbird podeu consultar: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/thunderbird/

 

 • Telegram: Eina utilitzada per a la comunicació amb els usuaris, compradors, clients i participants a través de l'empresa Telegram Messenger Inc, per als residents a Europa, l'empresa encarregada del tractament de les dades és Telegram UK Holdings Ltd amb domicili a 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Anglès, WC2H 9JQ. Per a més informació sobre la seva política de privadesa visiteu: https://telegram.org/privacy

 

 • Vimeo: plataforma creada per a la disposició de vídeos. Aquest servei està a càrrec de l'empresa Vimeo, Inc., ubicada als Estats Units i que ha adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació sobre la vostra política de privadesa podeu visitar https://vimeo.com/privacy

 

 • Wetransfer: Eina utilitzada per a l'enviament d'arxius digitals, el servei és prestat per l'empresa WeTransfer BV, la qual es pot contactar a través del correu electrònic legal@wetransfer.com i la seva política de privadesa es pot observar a https://wetransfer.com /legal/privacy

 

 • WhatsApp: Eina utilitzada per a la comunicació amb els usuaris, compradors, clients i participants a través de l'empresa WhatsApp Ireland Limited (per als que es troben ubicats a Europa), us podeu contactar a través de l'enllaç https://www.whatsapp.com /contact/?subject=messenger i la seva política de privadesa es pot observar a https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy

 

 • Youtube: plataforma creada per a la disposició de vídeos. Aquest servei està a càrrec de l'empresa Google LLC, ubicada als Estats Units d'Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr /resource-center. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

 

 • Zoom: eina utilitzada per a videoconferències. Aquest servei està a càrrec de l'empresa Zoom Video Communications, Inc., ubicada als Estats Units d'Amèrica, ha adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que es poden consultar a: https://zoom.us/gdpr . Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://zoom.us/privacy

 

En casos puntals Núria Cuch podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, això per ser una millor opció que coadjuvi a la realització d'una determinada tasca; si això succeís Núria Cuch notificarà d'aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons el cas.

 

 

Durada del tractament de les dades

 

En el cas de les dades personals subministrades per a facturació i compra de productes o serveis, seran guardats pel temps legalment aplicable.

 

En el cas de les dades personals subministrades per al manteniment de comunicacions relacionaes amb les activitats de Núria Cuch, serà pel temps que el titular de les dades vulgui romandre a la llista de subscripció, per la qual cosa podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitgi escrivint al correu nuriacuch@miralsui.com.